Kot na wystawie

Na początku trzeba wiedzieć czym różni się wystawa od pokazu. Podczas pokazu wystawcy tylko pokazują swoje kocie piękności zwiedzającym, natomiast podczas wystawy kotki są poddawane ocenie sędziowskiej, zdobywają certyfikaty i tytuły, zwiedzający podczas wystawy i pokazów mogą podziwiać wystawiane kotki oraz rozmawiać z wystawcami.
Zanim pojedziemy na wystawę musimy najpierw zapisać się do związku felinologicznego zarejestrowanego w WCF, FIFe lub TICA. Gdy zarejestrujemy się sami, a następnie naszego kota możemy już zacząć poważnie myśleć o wystawie.
Teraz w zależności od tego do jakiego związku należymy, szukamy odpowiednich wystaw organizowanych przez daną organizację. Gdy już znajdziemy interesującą nas wystawę musimy zapisać naszego kota do wzięcia w niej udziału. I tu zaczynają się pierwsze schody. Różnorodność klas wystawowych może przyprawiać o zawrót głowy, ale to tylko tak skomplikowanie wygląda.

Poniżej znajdują się wszystkie klasy wystawowe spotykane na wystawach organizowanych przez WCF:

Klasa 1 World Champion – P.H. (Światowy Champion)
W tej klasie koty mogą startować do nagrody Best Variety i/lub  Best in Show. Mogą otrzymać nagrodę honorową  Prize of Honour.
Klasa 2 World Premier – P.H. dla kastratów (Światowy Premier)
W tej klasie koty mogą startować do nagrody Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter. Mogą otrzymać nagrodę honorową  Prize of Honour.
Klasa 3 Grand European Champion w Europie od GR. Continental Champion CACM (Wielki Europejski (Kontynentalny) Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu World Champion. Muszą otrzymać certyfikat  CACM w 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów i jedno z tych państw musi być na innym kontynencie. Muszą otrzymać  98 punktów zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 4 Grand European Premier w Europie od GR. Continental Premier CAPM dla kastratów (Wielki Europejski (Kontynentalny) Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu World Premier. Muszą otrzymać certyfikat CAPM w 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów i jedno z tych państw musi być na innym kontynencie. Muszą otrzymać  98 punktów zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 5 European Champion w Europie od Continental Champion GCACE (Europejski Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu GR. European Champion w Europie od GR. Continental Champion. Muszą otrzymać certyfikat GCACE na 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 6 European Premier w Europie od Continental Premier GCAPE dla kastratów (Europejski Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu GR. European Premier w Europie od GR. Continental Premier Muszą otrzymać certyfikat GCAPE na 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 7 Grand International Champion ? CACE (Wielki Międzynarodowy Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu European Champion w Europie od Continental Champion. Muszą otrzymać certyfikat CACE w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 8 Grand International Premier CAPE dla kastratów (Wielki Międzynarodowy Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu European Premier w Europie od  Continental Premier. Muszą otrzymać certyfikat CAPE w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 9 International Champion CAGCIB (Międzynarodowy Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Grand International Champion. Muszą otrzymać certyfikat CAGCIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 10 International Premier CACPIB dla kastratów (Międzynarodowy Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Grand International Champion. Muszą otrzymać certyfikat CACPIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 11 Champion CACIB
W tej klasie koty konkurują do tytułu International Champion. Muszą otrzymać certyfikat CACIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 95 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 12 Premier CAPIB dla kastratów
W tej klasie koty konkurują do tytułu International Premier. Muszą otrzymać certyfikat CAPIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 95 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 13 Open class (zaczyna się od 10 miesięcy) CAC (klasa otwarta)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Champion. Muszą otrzymać certyfikat CAC w 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych przez WCF od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 93 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 14 Neuter class (zaczyna się od 10 miesięcy) CAP (klasa kastratów)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Premier. otrzymać certyfikat CAP w 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych przez WCF od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 93 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 15 Kitten 6 -10 miesięcy (Kocięta)
Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 6 miesięcy w pierwszym diu wstawy I nie mogą być starsze niż 10 miesięcy i muszą być zarejestrowane w księdze rodowodowej LO lub RIEX odpowiedniego klubu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu ?Best Variety Kitten 6 – 10 months i/lub Best in Show Kitten 6 – 10 months.
Klasa 16 Kitten 3 – 6 miesięcy (Kocięta)
Takie same zasady jak w klasie 15, ale dla kociąt w wieku od 3 do 6 miesięcy.
Klasa 16a Babies 10 tygodni – 3 miesiące (Kociątka)
Takie same zasady jak w klasie 15, ale dla kociąt w wieku od 10 tygodni do 3 miesięcy.
Klasa 17 Novices – Nowicjat
Jest to klasa dla kotów o niewiadomym pochodzeniu ? wystawia się w niej kotka, aby sprawdzić jego „rasowość”. W klasie tej mogą być wystawione koty od 6 miesiąca życia, w swojej macierzystej organizacji nadzorowanej przez krajowe stowarzyszenie  hodowców. Sędzia musi być poinformowany o powodzie, dla którego kot jest wystawiany w tej klasie. Kot może być wystawiany tylko RAZ w klasie Nowicjatu. Wymagany jest podpis dwóch sędziów. Aby kot został zarejestrowany musi otrzymać ocenę Excellent.
Klasa 18 Colour determination class (determination class) Klasa określenia koloru
Kocięta mogą startować w tej klasie od 3 miesiąca życia. Otrzymują tylko kwalifikacje bez klasyfikacji, tzn. ustala się tylko kolor, a nie przyznaje oceny.
Klasa 19 Household pet – Koty Domowe
W kalasie tej mogą być wystawiane koty, które nie przypominają pod względem fenotypu rozpoznanych przez WCF ras kotów. Koty są klasyfikowane I mogą być nominowane do nagrody  Best Household Pet of the Show.
Klasa 20 Litter class – Mioty (10 tygodni – 3 miesiące)
Mioty powinny być oceniane według standardu swojej rasy i zgodnie z ich rozwoju. Im więcej doskonałych cech jest w kociakach, tym lepszy miot. Kocięta wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 10 tygodni w pierwszym dniu wystawy i nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Mogą być również nominowane do  Best in Show Litter.
Klasa 21 Veteran class – Klasa Weteraów
W tej klasie wystawiane mogą być koty legitymujące się rodowodem starszym niż 8 lat. Otrzymują kwalifikacje  Excellent. Nie mogą otrzymać mniej niż 95 punktów. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Konkurują również o tytuł Best Variety Veteran i/lub Best in Show Veteran.
Klasa 22a Provisionally recognized breeds – Rasy wstępnie uznane
Klasa ta jest przeznaczona dla raz wstępnie uznanych, z uznanym kolorem,  ze wstępnie uznanym kolorem i nieuznanym kolorem. Koty otrzymują kwalifikację Excellent i są klasyfikowane od najlepszego do najgorszego, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu do tytułu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Konkurują również o tytuł Best Variety provisionally recognized breed i/lub Best in Show provisionally recognized breed.
Klasa 22b Provisionally recognized colours to recognized breeds – Wstępnie uznane kolory w uznanych rasach
W klasie tej wystawia się wszystkie wstępnie uznane kolory w uznanych rasach. Koty otrzymują kwalifikację ?Excellent? i są klasyfikowane od najlepszego do najgorszego, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu do tytułu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Konkurują również o tytuł Best Variety provisionally recognized colour, ale nie uczestniczą w Best in Show.
Klasa 23 Breeds in the process of recognition – Rasy w trakcie procesu uznawania
Zaliczamy do tej klasy wszystkie rasy I wariacje kolorów, które są w trakcie procesu rospoznawania.
Koty otrzymują kwalifikację Excellent i są klasyfikowane od najlepszego do najgorszego, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu do tytułu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Nie mogą startować do Best In Show.
Klasa 24 Exhibit only – Klasa reklamy
W klasie tej znajdują się koty wystawiane, czyli przywiezione na wystawę, ale nie będące poddane ocenie sędziowskiej, czyli nie biorące udziału w konkurencjach.

Wyjaśnienie klas wystawowych na stronie WCF

Jeżeli jedziemy na wystawę po raz pierwszy, to w zależności od wieku naszego kotka będziemy wybierać pomiędzy klasą:

 • 16 (kocięta w wieku 3 – 6 miesięcy),
 • 15 (kocięta w wieku 6 – 10 miesięcy),
 • 13 (koty hodowlane starsze niż 10 miesięcy),
 • 14 (koty kastraty starsze niż 10 miesięcy).

Wybraliśmy już odpowiednią klasę, wysłaliśmy zgłoszenie, opłaciliśmy wystawę. Musimy bardzo dokładnie przeczytać wymagania organizatora co do dokumentów niezbędnych do przyjęcia kotka na teren wystawy. Standardowo będzie to książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem, świadectwo zdrowia kota wydane przez lekarza weterynarii, kopia rodowodu (oryginał lepiej zostawić w domu, aby go nie zgubić w szale wystawowym) i dowód opłaty wystawy.

Przygotowując się na pokaz lub wystawę musimy pamiętać o akcesoriach niezbędnych do udekorowania klatki – nasze koty prezentowane są zawsze w klatkach, które dostarcza organizator imprezy. Klatka standardowo ma wymiary: wysokość 65 cm, głębokość 60 cm, długość 120 cm. Klatkę można przedzielić na pół – wówczas szerokość klatki to 60 cm. Na jednego kota zarejestrowanego na wystawie przypada połowa klatki, zawsze możemy dopłacić i zarezerwować dla naszego pupila całą klatkę, aby czuł się swobodniej. Aby udekorować klatkę musimy przygotować:

 • zasłonki o wymiarach 65 cm wysokości x 60 cm szerokości – po umarszczeniu ( zasłonki są niezbędne do oddzielenia sąsiadujących ze sobą klatek, dzięki nim koty nie widzą się nawzajem i są spokojniejsze);
 • kawałek linoleum, kartona lub czegoś sztywnego na dno klatki – w zależności od tego czy mamy całą klatkę czy tylko połowę wymiary będą: 60 cm x 60 cm lub 60 cm x 120 cm (klatka na spodzie ma tylko pręty metalowe, bez utwardzenia naszemu kotu byłoby bardzo niewygodnie chodzić wewnątrz klatki bez twardego dna);
 • przydałoby się również coś miękkiego do wyścielenia naszej utwardzonej podłogi np.: kocyk, futerko, materacyk – wymiary jak powyżej;
 • musimy pomyśleć również o kawałku materiału, który położymy na klatkę, tak aby kot czuł się bardziej przytulnie;
 • do klatki musimy wstawić jakieś legowisko dla naszego milusińskiego, aby miał się gdzie wtulić, możemy również zamontować mu specjalny hamaczek do klatek wystawowych;
 • nie możemy zapomnieć o miseczkach na wodę i karmę – w sklepach zoologicznych można kupić specjalne podwieszane miseczki, których nasz kotek nie przewróci;
 • równie ważna jest kuweta – te wystawowe są zazwyczaj mniejsze i otwarte – oraz żwirek.
 • dodatkowo powinniśmy zabrać ze sobą wilgotne chusteczki dla niemowląt – w razie jak by nasze szczęście się pobrudziło, rolkę ręczników papierowych, ewentualnie grzebień lub szczotkę do czesania pupila;
 • na koniec musimy wiedzieć, że niezbędny będzie jeszcze transporter do przyniesienia kota na teren wystawy, kotek musi w nim przebywać w czasie, kiedy my będziemy stali w kolejce  przy wejściu na wystawę, później musi gdzie zaczekać gdy my będziemy dekorować klatkę, transporter może się przydać do doniesienia kotka na ring, a na koniec wystawy musimy gdzie mieć kotka schować podczas składania naszych sprzętów.

Nadchodzi długo oczekiwany dzień wystawy. Okazujemy nasze dokumenty, przechodzimy przez kontrolę weterynaryjną i teraz musimy poszukać naszej klatki. W dokumentach, które dostaniemy przy wejściu będzie:

 • katalog wystawowy,
 • znaczki dla wystawcy,
 • numerek porządkowy jaki nasz kot otrzymało przypięcia do ubrania dla nas,
 • może być również ten sam numer do przypięcia na klatkę, w takiej sytuacji wybieramy sobie jakąś dowolną klatkę, umieszczamy w niej kota i przypinamy do niej numerek od strony zwiedzających; zdarza się również, że klatki są już ponumerowane odgórnie, a my będziemy musieli odszukać klatkę z naszym numerkiem, aby zainstalować w niej naszego kota ? wszystko zależy od organizatorów.

Gdy udekorujemy klatkę, napełnimy miseczki z karmą i wodą oraz w sadzimy do klatki naszego kota musimy sprawdzić kiedy nasza pociecha będzie oceniana. W tym celu udajemy się na ring – jest to miejsce gdzie sędziowie oceniają koty. Przed każdym stolikiem sędziowskim wywieszona jest lista z kolejnością oceniania wszystkich uczestników wystawy. Koty podzielone są na grupy, rasy, kolory i klasy wystawowe. Kolejność oceniania jest następująca:

 • Grupa I długowłose, II półdługowłose, III krótkowłose i IV siamy i orientalne;
 • W EMS kodach podane są rasy np.: NFO, MCO, SIB czyli Norweskie Leśne, Main Coony, Syberyjskie i kolejne numery kotów, które będą oceniane w danej rasie;
 • Numery ułożone są tak, aby koty tej samej rasy i w tym samym kolorze były oceniane obok siebie, do tego osobno ocenia się kotki, kocury i poszczególne klasy wystawowe;

Stewardzi – czyli osoby pomagające w obsłudze wystawy – wywołują poszczególne numery, które powinny stawić się na ringu, ale jeżeli przegapimy naszą kolejkę możemy zostać zdyskwalifikowani. Dlatego warto również samemu pilnować ringu i kontrolować kiedy my powinniśmy zjawić się do oceny z naszym koniaczkiem.
Podczas oceniania sędzia może przyznać następujące oceny:

 • EX / V – ocena doskonała;
 • SG / VG – ocena bardzo dobra;
 • G – ocena dobra;
 • LOKATY 1, 2, 3, 4 – dla pierwszych czterech kotów w tej samej klasie;
 • Tylko lokata Ex1 pozwala na otrzymanie certyfikatu do tytułu, ale sędzia może zadecydować, że mimo przyznania oceny Ex1, kot nie jest wystarczająco dobry do otrzymania tego certyfikatu.

Sądzia ocenia kota, wypisuje specjalny druk, a następnie nam objaśnia co mu się podoba, a co mogłoby wyglądać trochę inaczej. Ze względu na to, że sędziowie bardzo często przyjeżdżają z zagranicy i nie mówią po polsku, steward odpowiedzialny za obsługę stolika sędziowskiego bardzo chętnie przetłumaczy nam wszystko. Dlatego nie trzeba się obawiać, że w razie jakichkolwiek problemów nie będziemy w stanie porozumieć się z sędzią.
Może się zdarzyć, że sędzia nie oceni od razu naszej pociechy. Jeżeli jest więcej kotków w danej rasie, kolorze i płci sędzia obejrzy najpierw wszystkie z nich, a potem wezwie właścicieli z pupilami do porównania. Wszyscy będą musieli ustawić się kotkami obok siebie, tak aby sędzia mógł wybrać najlepszego i sklasyfikować poszczególne koty. W takiej sytuacji ocenę dostajemy dopiero teraz. Oczywiście wygrywa kot z oceną Ex1, następny jest Ex2 itd. Certyfikat przyznawany może być tylko zwycięzcy.
Po ocenie wracamy na swoje miejsce i czekamy, aż sędziowie ocenią wszystkie koty. Po wszystkim sędziowie przyznają nominacje, tzw. NOM BIS do nagrody wręczanej na koniec wystawy, czyli do Best In Show. Każdy właściciel czeka niecierpliwie, czy to jemu się poszczęści i czy to jego kociątko dostanie nominację. Nominacje przyznawane są w czterech grupach (patrz wyżej grupy kotów) i w kategoriach wiekowych. Do tego nominację dostają również koty domowe i mioty.
Podczas BIS wybierane są najpiękniejsze koty z poszczególnych kategorii, zaczyna się od najmłodszych, potem wybiera się najpiękniejszych z poszczególnych grup. I tak na przykład w grupie I – kotów długowłosych, wybiera się najpiękniejszą kotkę i najpiękniejszego kocura. Następnie porównuje się dwóch zwycięzców – wygrywająca kotka, bądź kocur otrzymują tytuł BIS w danej grupie, czyli w tym przypadku Best In Show Longhair (longhair – długowłosy).  Kotek zajmujący drugie miejsce otrzymuje tytuł BOS – Best Opposite Sex Longhair, czyli najlepszy kot w BIS-ie pod kątem płci przeciwnej w danej kategorii, w tym przypadku kotów długowłosych czyli longhair. Taka sama zasada dotyczy kotów z pozostałych grup.
Na sam koniec ze wszystkich laureatów nagrody BIS wybierany jest najlepszy kot wystawy czyli BOB (Best Off Best).
I tak dzień wystawowy dobiega końca, a my musimy pamiętać, aby na sam koniec wystawy udać się do sekretariatu po uzyskane dyplomy. Należy dokładnie je sprawdzić, czy nie popełniono w nich błędu – po wystawie będzie już za późno na poprawki.
W między czasie na wystawie mogą odbywać się również ringi, mogą być przyznawane inne nagrody … ale o tym postaram się napisać następnym razem … 🙂